Hva er Mindset og hvorfor er det viktig å utvikle det?

De fleste er bevisst på at det å tro man kan klare noe, er viktig for å gå løs på en utfordring og legge inn innsats. Men hva påvirker om vi tror vi kan klare det? Tidligere erfaring er en viktig faktor, men det er en faktor til som er spesielt viktig. Nemlig i hvilken grad vi tror våre medfødte evner, talent og egenskaper har liten eller stor betydning.

Nyere forskning på hjernens formbarhet (plastisitet) viser at evner (som intelligens), talent og egenskaper kan utvikles og endres i langt større grad enn man tidligere har trodd. Når vi forstår litt om hvordan hjernen utvikler seg når vi lærer, møter motgang og utfordringer, anstrenger oss og gjør feil, viser nærmere 40 års forskning at denne innsikten har stor betydning for motivasjon og prestasjoner over tid. Forskningsfeltet har utspring fra Stanford University med Dr. Carol Dweck i spissen.

Carol Dweck bruker begrepene fixed og growth mindset, som kanskje kan oversettes til låst og vekstrorientert tankesett. Et fixed mindset innebærer at man i stor grad tenker at det vi har medfødt er langt på vei avgjørende for hva vi kan få til eller hva vi kan bli. I vår kultur er dette en svært vanlig antakelse. Tenk for eksempel på hvordan mange bruker uttrykkene “du er så smart” eller “du er virkelig talentfull”, hvor det da gjerne ligger bak at dette er noe de bare er fordi de er født med en gave.

Et growth mindset er å forstå at personlige kvaliteter og evner kan endres og utvikles og at det vi har medfødt ikke spiller så stor rolle, fordi det er hva vi selv gjør som er avgjørende. Det fører til større vilje til å gå løs på utfordringer – fordi vi vet vi kan klare det med innsats. Det gjør oss også mer robusthet til å takle motgang eller å feile – fordi vi forstår at dette gjør oss smartere og sterkere. Dette igjen gjør at vi blir mer orientert mot å lære og utvikle oss, fremfor å fokusere på hver enkelt prestasjon. Vårt mindset påvirker også hva vi tror andre er i stand til å få til, så foreldre, lærere og ledere bør være spesielt opptatt av dette.

Visste du at hvorvidt du TROR på at evner, talent og egenskaper er noe som er medfødt og vanskelig å endre eller om det i stor grad kan utvikles, har stor betydning for våre langsiktige prestasjoner? Nærmere 40 års forskning viser at å ha et såkalt “growth mindset” (vekstorientert tankesett) fremfor et “fixed mindset” (låst tankesett) har større betydning for prestasjoner over tid enn talent og intelligens. (Carol Dweck, 2000).

Trenger bedriften din hjelp med å endre tankesettet?

Sammen med våre kunder skaper vi gode resultater, og gir bedriften et nytt mindset.

Ta kontakt med oss idag, så kan vi hjelpe din bedrift å utvikle verdier og kultur som skaper resultater.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle