Konflikter på arbeidsplassen er ikke uvanlig.  Uoverensstemmelser og konflikter opptrer i alle menneskelige relasjoner, samfunn og kulturer. Fordi konflikter er en del av livet, og den følelsesmessige, fysiske og ressursmessige kostnaden forbundet med konflikter er stor har mennesket alltid søkt etter fredelige og kostnadseffektive måter å løse sine uoverensstemmelser på. Historisk har mennesker forhandlet eller tatt konflikten til et autorativt organ for løsning. Eller de har benyttet en tredjepart til å mekle konflikten mellom seg. 

På bakgrunn av dette, har vi inngått en samarbeidsavtale med Elisabeth Kokkin Koppe, som er jurist, økonom og sertifisert mekler. Hun har egen praksis innen rettshjelp og konfliktmekler. Vi vil sikre oss at du som vår kunde får en sikker og god hjelp når det virkelig gjelder. Elisabeth sin tilnærming til konflikter og mulighetene som konflikter kan gi til innovasjon og utvikling, er unik. Hennes bakgrunn gjør henne også til en interessant foredragsholder, eller som instruktør på kurs og seminarer i konflikthåndtering.  Elisabeth har i tillegg en bred og fasiliterende meklingsstil. Hennes kompetanse, som foruten arbeidsrett omfatter kommunikasjon, motivasjon og ledelse, arbeids-og organisasjonspsykologi, inkluderer også erfaring både fra privat og offentlig virksomhet. Elisabeth er dessuten cand.jur og økonom og har videreutdanning innen filosofi, etikk, behavioral economics, game teori, samisk kultur og -historie.  

Ta kontakt med Olle Indseth for nærmere avtale.