Vi har gleden av å introdusere vårt samarbeide med Marshmallow, – et kompetanse-nettverk som er brennende opptatt av evidensbaserte endringsprosesser basert på atferdsøkonomisk forskning og metode. Hensikten med samarbeidet er at vi kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres viten og ressurser. Prinsippene i Marshmallow er sammenfallende med MINDSET AS sine målsetninger og struktur, og vil berike våre muligheter til å bidra med god utvikling hos våre kunder. Gjennom Anders Mørk sin bakgrunn og utdannelse, har vi gode resultater ved bruk av Adferdsøkonomi. Målet er at vi alle er sertifiserte Coacher innen evidensbasert coaching i løpet av høsten 2020. Hva e r så Atferdsøkonom?

Professor Daniel Kahneman, en av verdens mest anerkjente atferdsøkonomer, som fikk Nobelprisen i økonomi for sin forskning på menneskets forutsigbare irrasjonalitet og ble verdenskjent for boken Thinking Fast and Slow, sier til journalisten George Marshall at forskerne nå begynner å forstå bedre og bedre hvorfor vår hjerne er så elendig til å håndtere fakta og endringsprosesser. Atferdsøkonomi er en sammensmeltning av atferdsvitenskap, nevrologi, biologi, psykologi, sosiologi og økonomi og har for alvor tatt av innen det offentlige i USA og UK. President Obama er kjent for sin bruk av atferds- økonomer, og David Camerons regjering har tatt etter ved å etablere egne «Nudge Units» og «Behavioural Insights Teams» som søker etter «dyttere» i politikken.

Endringskoden
Marshmallow’s innsikt og erfaring er beskrevet i boken “Endringskoden” (Hegnar 2019). Den forklarer hvorfor 60–95 % mislykkes med endringer, hva som beviselig virker, og gir flere konkrete og dokumenterte eksempler. Den overordnede målsetting med å skrive “Endringskoden” er å dokumentere løsninger som beviselig virker for å endre adferd og øke mestringsevnen. Målgruppen er alle som jobber med endringsprosesser for å utvikle høyere prestasjoner i arbeidslivet, privat, idrett og skole. Boken er lagt opp som en praktisk arbeidsbok som viser hvordan man lykkes med endringer – steg for steg. OVER 10 TUSEN SOLGTE I DE TRE FØRSTE MÅNEDENE!

Du kan også bestille boken «Endringskoden» hvor Anders Mørk er medforfatter. Send gjerne Anders en mail!