Ta vare på dine medarbeidere!

Ta vare på dine medarbeidere!

Pandemien har herjet med oss i 9 måneder, og for mange har det vært en svært stor belastning. Å miste noen, ha syke familiemedlemmer, venner eller kolleger preger oss. Og mange er faktisk redde, både generelt på grunn av situasjonen og konkret i forhold til smitte og de konsekvensene det medfører. Det sosiale samværet er for mange helt eller delvis fraværende, og for andre er det rett og slett vanskelig å måtte omgås sin nærmeste familie dag etter dag på hjemmekontor. Det er med andre ord store endringer, som vi ikke selv har valgt. Endringer som kan sette spor, når Pandemien har vart så lenge. Forskning viser at adferdsendring må gjøres 66 ganger før det etableres som ny adferd, og da kan man tenke seg hvor godt endringene setter seg på 9 måneder, eller 270 dager. Så kan man selvfølgelig si at mange av de endringene vi har lært, er positive i forhold til både avstand, smitte og hygiene.

Tilbake til de konsekvensene Pandemien har og har hatt de siste 9 månedene. I tillegg vil de vare inn i 2021, og hva vil dette bety for bedrifter i vårt langstrakte land? Vi leser om konkurser, nedleggelser, innskrenkninger, sykmeldinger og oppsigelser. Det vi ikke hører så mye om i det offentlige rom, er alle dem som faktisk sliter psykisk i denne situasjonen de er i. Usikkerheten, frykten, isolasjonen, hjemmekontor, tett på familie døgnet rundt, ledere som ikke følger opp, og alle timene på Teams, Zoom, Webex o.l. Vi er ikke skapt for å se inn i en skjerm dag ut og dag inn, uten å kunne være i samme rom, håndhilse, gi en klem osv., stort sett være sosiale. Hva gjør så ledere med dette?

Noen ledere har verken tanker om, kompetanse eller mulighet for å skape psykologisk trygghet, forutsigbarhet, eller sette mål og tiltak sammen med medarbeider. Og noen ser på det som en kostnad, framfor en investering i framtiden, å bruke fagfolk til å støtte medarbeider. Andre ledere imponerer meg for øvrig med gode strategier, for å skape et så godt psykososialt arbeidsmiljø som over hode mulig, ledere som fanger opp signaler fra sine medarbeidere, og som ønsker å gi sin støtte og finne løsninger for bedring. I min jobb som terapeut møter jeg daglig mennesker som er henvist av sin leder/arbeidsgiver, HR, BHT eller lege, for å få hjelp til å komme gjennom de vanskelige hverdagene. De trenger bistand fordi livet gir motgang med mange vanskelige hinder som skal forseres. Jeg må innrømme at jeg har stor respekt for de som står i disse vanskelige situasjonene, og som kjemper for å finne løsninger og nye veier mot sine mål. Sammen tar vi tak i fastlåste tankesett og ser på mulighetene for å skape et utviklende tankesett. Det vil si å komme seg vekk fra de negative tankene og den psykiske tilstanden, og skape evne til å se muligheter for endring. Denne veien kan være lang, og den kan være kronglete. Graden av fastlåste tankesett eller andre psykiske utfordringer kan være svært ulike, og min erfaring viser meg at gode, trygge samtaler basert på felles tillit og tro på framtiden, gir mulighet for å komme tilbake til hverdagen med ny energi og lyst. Og for all del, husk at den beste medisinen har vi rett utenfor døra; naturen! Frisk luft og mosjon gir de fleste både energi og pågangsmot, både alene og i tillegg til samtaleterapi.

Så min oppfordring til ledere er at de ser sine medarbeidere, stiller gode og dype spørsmål for å avstemme hvordan medarbeideren egentlig har det. Da kan man tilby den faglige hjelp og støtte mange trenger i tunge hverdager. Og dessuten; bedriften sparer seg selv og samfunnet for store kostnader med potensielle sykmeldinger, både korttids- og langtidsfravær.

Skrevet av Olle Indseth

  1. desember 2020.

Trenger bedriften din hjelp med å endre tankesettet?

Sammen med våre kunder skaper vi gode resultater, og gir bedriften et nytt mindset.

Ta kontakt med oss idag, så kan vi hjelpe din bedrift å utvikle verdier og kultur som skaper resultater.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Les mer om personvern på vår personvernside. Les mer