Ledere og målprosess

Ledere og målprosess

«Ledere og målprosess» er et sterkt virkemiddel for å sikre gjennomføringskraft.

Skal vi endre atferd må vi først og fremst øke vår kollektive innsikt som ledere i hvordan hjernen vår egentlig fungerer og tar beslutninger slik at vi sammen kan endre kontekst.

Kort fortalt betyr det innsikt i hjernens to parallelle beslutningssystemer som virker samtidig, i en beslutningssituasjon. Vi har det vi atferdsøkonomer kaller system 1 (autopiloten) og system 2 (selvkontrollen). System 1 søker umiddelbar belønning, handler raskt og intuitivt, er lat og hater endringer. System 2 (selvkontrollen) analyserer, er rasjonell, håndterer lite informasjon om gangen, handler sakte og blir fort sliten.

Tradisjonell ledertrening der vi lærer oss ulike metoder/teknikker påvirker system 2, og er naturligvis helt nødvendig som første steg. Men mer innsikt endrer ikke system 1 og våre automatiserte og ubevisste vaner som ledere. Tvert imot viser forskning at det kan forsterke eksisterende vaner siden vi ubevisst har en tendens til å bekrefte oss selv («confirmation bias»).

System 1 lærer og beslutter på en helt annen måte enn system 2 og uten innsikt i hvordan system 1 og system 2 lærer, vil det ikke skje noen endring og vi vil fortsette å gjøre som før. Greier vi ikke å endre system 1 og automatisere ny atferd til nye ledervaner, skjer ingen endring.

Effektiv ledertrening handler om innsikt i hvordan system 1 og system 2 fungerer og påvirker hverandre.

System 1 (autopiloten) lærer kun gjennom egen erfaring og gjennom å erfare konsekvensen av egne handlinger i hverdagen der risiko for å feile er en del av virkeligheten.

Skal vi lykkes med å påvirke og endre atferd må vi beslutte hvilken atferd vi ønsker å endre. Dette krever analyse og rasjonell innsikt (system 2) slik vi ofte lærer på tradisjonelle kurs eller av en coach. Dernest må vi bruke denne innsikten til å designe og endre den kontekst vi er en del av i hverdagen slik at den underbygger den nye atferd vi ønsker.

Ledertrening i det virkelige liv handler derfor om å bli bevisst hva du vil endre og deretter endre kontekst og innhold slik at den underbygger og «dytter» atferd i ønsket retning.

Vi designer og leder prosesser hvor gjennomføringskraft er nødvendig.

Mange tror at suksess fremst handler om sunn fornuft, selvkontroll, vilje, motivasjon, tydelige mål og planer, bedre kommunikasjon, ta et skritt av gangen, tenke positivt og ha tro på seg selv. Studier viser imidlertid at 90 % mislykkes med endringer av atferd selv om vi vil, er motiverte og vet hva som kreves.

En hovedårsak er ifølge den voksende atferdsøkonomien at hjernen både er lat, irrasjonell og ufornuftig på en forutsigbar måte. Den hater endringer og har utviklet en rekke såkalte kortslutninger for å bevare status quo. Et eksempel på en slik kortslutning er at på tross av at studier dokumenterer at 90 % mislykkes med endringsprosesser, så tror 90 % at de vil lykkes. Vi kaller dette for 90/90-paradokset! Atferdsøkonomer ignorerer naturligvis ikke menneskets frie vilje, sunn fornuft og selvkontroll, men kan dokumentere at selvkontrollen og den sunne fornuft har mye sterkere begrensninger enn de fleste av oss tror. Løsningen for å skape reelle endringer og prestasjonsforbedringer innen et område som f. eks. salg, er ifølge moderne atferdsøkonomisk forskning, å bruke smarte «dyttere» for å hjelpe selvkontrollen. (Mestringskoden Johansen/Hegnar forlag 2015).

Marshmallow-metoden er utviklet basert på moderne atferdsøkonomisk innsikt og forskning. Sammen med ledelsen utvikler og implementerer vi flere «dyttere», som vi beviselig vet påvirker endringer.

Vi snakker om tre type dyttere:

  • Individuelle dyttere, slik som innsikt og kunnskap
  • Sosiale dyttere, slik som målmøter, coachende lederatferd etc
  • Teknologiske dyttere, slik som app for egenkontroll, sjekklister, løpende atferdsfeedback etc.

Marshmallow-metoden er «evidence-basert». Dette innebærer at vi sammen med kunden definerer et forbedringsområde med stort potensial og tilhørende KPI, som for eksempel salg. Vi definerer en hypotese på beste praksis på definerte KPI og designer deretter «dyttere» sammen med ledelsen.

Trenger bedriften din hjelp med å endre tankesettet?

Sammen med våre kunder skaper vi gode resultater, og gir bedriften et nytt mindset.

Ta kontakt med oss idag, så kan vi hjelpe din bedrift å utvikle verdier og kultur som skaper resultater.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Les mer om personvern på vår personvernside. Les mer